QED'17 Програма

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА в PDF

20 септември 2017, Столична библиотека

 09:30–10:00 

Регистрация (Фоайе, ет. 2) 

10:00–10:30

Откриване (Фоайе, ет. 2)

 

Паралелни сесии

 

Зала Вяра

Зала Надежда

Американски център

10:30–13:00

Семинар: Дигиталното поколение – умения и сигурностФондация „Право и Интернет“ и Дирекция ,,Информационни технологии”,

Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията

Семинар: Дизайн мислене за дигитални иновацииУниБИТ и КУЗИС

Училищен хакатон "Smart school 4 Smart School Children"

Семинар: Проект COMMIX – Творческа ангажираност чрез комиксиФондация ИТР

13:00–14:00

Почивка за обяд

   

14:00–15:30

Семинар: Образование: Информационни технологии, кибернасилие и тормоз в училищатаЕвро Тотал Консулт (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Семинар: Проект KOMЕINУниБИТ

Училищен хакатон "Smart school 4 Smart School Children"

15:30–16:00

Кафе пауза

   

16:00–17:30

Семинар: Наука в училище – ресурси в помощ на учителитеБритански съвет

Проекти на млади учени

Училищен хакатон "Smart school 4 Smart School Children"

16:30 - обявяване на победителите

Изложение на издателства, спонсори, училища - през целия ден във фоайетата (Столична библиотека)

 

20 септември 2017, Столична община - зала Официална, ул. Московска 33

19:00–20:00

100 000(2) от инициативата Децата в информационния век – Юбилейна сесия (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

 

21 септември 2017, Дом на Европа (Пряко излъчване - в зала Надежда и онлайн - ТУК, както и пълен ВИДЕОЗАПИС от деня)

 09:30–10:00 

Регистрация

10:00–10:30

Официално откриване

10:30–10:45

Встъпителни думи от Мария Габриел

10:45–11:15

Пленарни доклади: представяне на резултатите от сесиите на тематичните работни групи в EDUsummIT’17 - ПОКАНА ЗА ДЕЙСТВИЯ

 • ТРГ1: Образователни системи в дигиталната ера: необходимостта от привеждане в съответствие      Питър Туининг (Великобритания) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ5: Формативна оценка, подкрепена от технологиите
  Мери Уеб (Великобритания) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ2: Неформално обучение с технологии
  Куок Уинг Лай (Нова Зеландия) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

11:15–11:30

Кафе пауза

11:30–12:30

 • ТРГ3: Професионално развитие за лидери в областта на обучението чрез технологии
  Ронда Кристенсен (САЩ), Коос Ейкхорн (Холандия) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ4: Дигитален инструмент, който да даде възможност за равенство в образованието
  Дон Паси (Великобритания) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ6: Развитие на творчеството в учителите и учащите
 • Дана Хенриксен (САЩ) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ7: Учене от опита на националните политики
  Джил Дауни (Австралия), Сандра Елиът (САЩ), Дейвид Гибсън (Австралия) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ8: Възпитание в дигиталния свят: Шансове и възможности за обучение
  Алона Форкош-Барух (Израел) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • ТРГ9: Устойчивост и мащабируемост в изследователските подходи                                                                Дейл Нийдърхаузер (САЩ), Пъня Мишра (САЩ), Маргарет Кокс (Великобритания), Сара Хоуърд (Австралия) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
12:30 - 13:00 


Международен наръчник по информационни технологии в началното и средното образование

Йoke Вooгт, Джералд Кнежек, Ронда Кристенсен и Куок Уинг Лай (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

13:00–14:00

Почивка за обяд

14:00–15:30

15:30–16:00

Кафе пауза

16:00–17:30

 • Стратегия за ИКТ в образованието – Министерство на образованието и науката (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)
 • Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ и професия „Приложен програмист“ – Министерство на образованието и науката
 • ИКТ в образованието 2030 - ролята на ЮНЕСКО – Тао Жан, Александър Корошилов, Стоян Денчев, Румен Николов (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1, ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2)

Изложение на издателства, спонсори, училища - през целия ден във фоайето (Дом на Европа)

 

21 септември 2017, Столична библиотека

 

Зала Вяра

Зала Надежда

Американски център

09.30–11.00

Семинар: Проект ELITe – изследователско мета-обучение на учители по точни наукиНиколина Николова (ФМИ-СУ) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

 

Пряко онлайн излъчване – Пленарни доклади от Дома на Европа - ТУК

Семинар за учители и училищни директори:

Образователни ресурси в подкрепа на професионалното развитие на учители по математика и информационни технологии

П. Keндеров, T. Чехларова, E. Сендова (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

11.00–11.30

Кафе пауза

Кафе пауза

11.30–13.00

Семинар: Програмиране Без праг и без таванН. Николова (ФМИ-СУ), Е. Сендова (ИМИ-БАН) (ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2)

Семинар за учители и училищни директори:

Образователни ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика

П. Keндеров, T. Чехларова

13.00–14.00

Почивка за обяд

   

14:00–15:30

Семинар: Дигитални библиотеки и образование

Таня Тодорова (УниБИТ)

Пряко онлайн излъчване – Представяния от Дома на Европа - ТУК

Концепция за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение – Aнгел Смрикаров, Христо Белоев

Генератор на тестове за диагностициране резултатите от обучението, провеждано в условията (организационни и технологични) на българските училища – Ангел Ангелов (ФМИ-СУ)

15:30–16:00

Постер сесия с участието на учители (във фоайето)

   

16:00–17:30

 

Пряко онлайн излъчване – Представяния от Дома на Европа - ТУК

 

Изложение на издателства, спонсори, училища - през целия ден във фоайетата (Столична библиотека)