QED'17 Панели и теми

  • Образователни системи в дигиталната ера: необходимостта от привеждане в съответствие
  • Неформално обучение с технологии
  • Професионално развитие за лидери в областта на обучението чрез технологии
  • Дигитален инструмент, който да даде възможност за равенство в образованиетo
  • Формативна оценка, подкрепена от технологиите
  • Развитие на творчеството в учителите и учащите
  • Учене от опита на националните политики
  • Възпитание в дигиталния свят: Шансове и възможности за обучение
  • Устойчивост и мащабируемост в изследователските подходи