QED'17

QED'17 UNESCO международна конференция 
Децата в дигиталната ера

София, България

20-21 септември 2017 г.

 Снимки от QED'17

QED (Quality in Education – Качество в образованието) традиционно се провежда под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. Първото издание на събитието се проведе през 2011 гпод заглавието “Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies” и с финансовата подкрепа на проектите по FP7 SISTER и Fibonacci. Оттогава събитието се провежда редовно след всеки EDUsummIT, представяйки резултатите от глобалния форум с цел положително въздействие върху образователните системи на местно, регионално и международно ниво.

Традиционно домакин на QED е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), който е уникален (в българския контекст) изследователски и образователен интердисциплинарен център, интегриращ изследвания в библиотечната наука, цифровите технологии, културното и историческото наследство. Главен организатор на QED е Междуфакултетската ЮНЕСКО катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при УниБИТQED’17 ще се проведе на 20-21 септември 2017 г. с паралелни сесии в Представителството на ЕК в България („Дом на Европа“), Столична библиотека и Столична община (ул. „Париж“ 1).

Темата на тазгодишната QED’17 е „Децата в дигиталната ера“. Така конференцията е своеобразно надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в информационния век“.

Тази година участниците в EDUsummIT'17 ще се присъединят към конференцията QED'17, където ще бъде позиционирана специална сесия за споделяне на резултатите от работата на тематичните групи в глобалния форум. Ръководителите на тематичните групи са известни експерти, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния и ИТ сектор от целия свят.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (PDF)

Под патронажа на:

 

 

 

Мария Габриел
Еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество

Ева Майдел
Eвродепутат, член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO)

 

 

С финансовата подкрепа на:

 

QED’17 се организира с финансовата помощ на 
Фонд „Научни изследвания“
към Министерство на образованието и науката.

Проект №ДПМНФ01/26