QED'17 Място на провеждане

 

Представителство на ЕК в България 
(Зала “Дом на Европа”)
Столична библиотека

 Столична община

ул. "Георги С. Раковски" № 124 пл. „Славейков“ 4 ул. „Париж“ 1