EDUsummIT'17

СНИМКИ от EDUsummIT'17

EDUsummIT 2017

EDUsummIT е глобална, създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепа на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания.

EDUsummIT 2017 е Петата международна среща на високо равнище по информационни технологии в образованието (EDUsummIT 2017), която ще се проведе в Боровец, България, в периода 18-20 септември 2017 г. Домакини на EDUsummIT 2017 са Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, България и Холандският институт за развитие на учебните програми.

С тема „Преосмисляне на обучението в дигиталната ера“, EDUsummIT 2017 има за цел да обедини около 150 политици, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния сектор от цял ​​свят, за да обсъди ключови нововъзникващи въпроси,  свързани с използването на ИТ в образованието. Срещата на върха ще разгледа различни инициативи на регионално, национално и международно равнище, за да се отговори успешно на предизвикателствата, пред които са изправени образователните системи в дигиталната ера.

Резултатите от EDUsummIT'17 ще бъдат публикувани като политически и научни статии. Резултатите от EDUsummIT 2017 ще бъдат представени на конференцията „Децата в дигиталната ера“ (QED'17, която ще се проведе от 20 до 21 септември 2017 г. в София, България) и на други конференции.

Представители на УниБИТ са участвали активно във всички заседания, проведени до момента. Преди две години, екипът на междуфакултетската ЮНЕСКО катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство към УниБИТ кандидатства за домакинство на Петата среща – чрез което осъществяваме завръщане на глобалната среща в Европа (форумите са били в Хага, Париж, Вашингтон и Банкок).

Репортаж на БНР   Интервю с проф. Румен Николов за БНР      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ (PDF)

 

Thematic Working Groups

ТРГ 1. Образователните системи в ерата на цифровите технологии
ТРГ 2. Неформално обучение с информационните и комуникационни технологии (ИКТ)
ТРГ 3. Професионално развитие – обучение по лидерство с помощта на ИКТ
ТРГ 4. Цифрова агенция за осигуряване на равен достъп до образование
ТРГ 5. Формиращо оценяване, подкрепено от технологиите
ТРГ 6. Развитие на творческите способности на учители и ученици
ТРГ 7. Учене от опита на националните политики
ТРГ 8. Възпитанието в дигиталния свят: възможностите на училищното образование
ТРГ 9. Изследователски подходи за устойчивост и мащабируемост

 Под патронажа на:

Мария Габриел

Еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество

Ева Майдел

Eвродепутат, член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO)

 С финансовата подкрепа на:

 

Местоположение

Боровец