QED'17 Контакти

Университет по библиотекознание и информационни технологии

ЮНЕСКО междуфакултетска катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство"

Тел.:  0882255075

ел. адрес: unesco@unibit.bg

119, Цариградско шосе, 1784 София, България