QED'17 Организационен комитет

Съпредседатели

Малина Едрева, Председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие, Столична община, България

Стоян Денчев, Ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), България

Заместник-председатели

Евгения Ковачева, Катедра ЮНЕСКО, УниБИТ, България

Румен Николов, Катедра ЮНЕСКО, УниБИТ, България

Членове

Анелия Русева, Webit Foundation, България

Бела Тетевенска, УниБИТ, България

Боян Жеков, УниБИТ, България

Бранимир  Ханджиев, Българска стопанска камара, България

Даниела Илиева-Колева, Фондация Право и интернет, България

Даниела Павлова, УниБИТ, България

Галина Панайотова, УниБИТ, България

Христо Тутунаров, УниБИТ, България

Илия Вукарски, УниБИТ, България

Камен Ковачев, България

Красимира Тодорова, Министерство на образованието и науката, България

Марионела Симова, Клъстер София – град на знанието, България

Наталия Паликова, УниБИТ, България

Никола Томов, УниБИТ, България

Николай Николов, Съюз на българските математици, България

Николина Николова, Факултет по математика и информатика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, България

Олег Константинов, УниБИТ, България

Орлин Кузов, Министерство на образованието и науката, България

Радослав Павлов, Институт по математика и информатика, БАН, България

Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София, Столична община, България

Светлана Ломева, Асоциация за развитие на София, Столична община, България

Таисия Владимирова, УниБИТ, България

Таня Тодорова, Катедра ЮНЕСКО, УниБИТ, България

Тереза Тренчева, УниБИТ, България

Тони Чехларова, Институт по математика и информатика, БАН, България

Велиян Димитров, УниБИТ, България

Йовка Иванчева, Столична библиотека, България