EDUsummIT'17 Предварителна програма

Неделя, 17 септември

18.30 Вечеря 

 

Понеделник, 18 септември 

 

8.30 – 9.00 Регистрация 

 

9.00 – 9.30 Приветствие от домакините

 

9.30 – 10.00 Визията на EDUsummIT: Предистория и бъдеще, Joke Voogt и Gerlad Knezek 

 

10.00 – 10.30 Сутрешна чаша чай

 

10.30 – 12.00 Работни групи, сесия 1 – Кои са ключовите предизвикателства? 

 

12.00 – 1.00 Обяд

 

1.00 – 2.30 Работни групи, сесия 2 – Как да се справим с предизвикателствата, I част?  

 

2.30 – 3.00 Следобедна чаша чай

 

3.00 – 4.30 Работни групи, сесия 3 – Как да се справим с предизвикателствата, II част? 

 

4.30 – 5.30 EDUsummIT 2019

 

Вторник, 19 септември 

 

9.00 – 10.30 Работни групи, сесия 4 – Препоръки, свързани с образователните политики, изследванията и практиката 

 

10.30 – 11.00 Сутрешна чаша чай

 

11.00 – 12.30 Обмен на идеи; размяна на водещите на работни групи 

 

12.30 – 1.30 Обяд 

 

1.30 – 3.00 Работни групи, сесия 5 – Подготовка на план за действие и препоръки относно образователните политики (постери)

 

3:00 – 3:30 Следобедна чаша чай

 

3.30 – 4.30 Постер сесия – Планове за действие и препоръки относно образователните политики, представени от работните групи

 

4.30 – 5.15 Пленарна дискусия

 

Сряда, 20 септември 

 

8.30 – 10.30 Изготвяне на доклади от работните групи

 

10:30 Закриване

 

11:00 am – 6:00 Екскурзия до Рилския манастир