EDUsummIT'17 Тематични Работни Групи

 

Всяка тематична работна група (ТРГ) се фокусира върху конкретна тема, която ще бъде представена на EDUsummIT 2017

ТРГ 1. Образователните системи в ерата на цифровите технологии

DeirdreButler (Ирландия)

PeterTwining (Великобритания) –

MargaretLeahy (Израел)

ТРГ 2. Неформално обучение с информационните и комуникационни технологии (ИКТ)

KwokWingLai (Нова Зеландия), 
CathyLewin (Великобритания)

ТРГ 3. Професионално развитие – обучение по лидерство с помощта на ИКТ

Rhonda Christensen (САЩ), 
Koos Eichhorn (
Холандия)

ТРГ 4. Цифрова агенция за осигуряване на равен достъп до образование

MiriShönfield (Израел), 
DonPassey (Великобритания)

ТРГ 5. Формиращо оценяване, подкрепено от технологиите

Mary Webb (United Kingdom), 
Dirk Ifenthaler (Germany)

ТРГ 6. Развитие на творческите способности на учители и ученици

Dana Henriksen (USA), 
Michael Henderson (Australia)

ТРГ 7. Учене от опита на националните политики

Birgit Eickelmann (Germany), 
David Gibson (Australia)

ТРГ 8. Възпитанието в дигиталния свят: възможностите на училищното образование

Ola Erstad (Norway), 
Alona Forkosh-Baruch (Israel)

ТРГ 9. Изследователски подходи за устойчивост и мащабируемост

Dale Niederhauser (USA), 
Punya Mishra (USA)