За EDUsummIT'17

За EDUsummIT

EDUsummIT е глобална, създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепа на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания.

История

EDUsummIT възниква от Международното ръководство за информационни технологии в началното и средното образование (Voogt & Knezek, 2008). Редакторите на ръководството осъзнават, че голяма част от научната работа, извършена в продължение на четиридесет години изследване в областта на технологиите в образованието, не е намерила своя път в политиката и практиката. Това е първоначалната причина да се съберат заедно изследователи, политици и практици на международна среща на високо равнище относно прилагането на технологиите в образованието, която се провежда през 2009 г. в Хага. Следващите EDUsummIT форуми се провеждат в Париж (2011), Вашингтон (2013) и Бангкок (2015 г.).

EDUsummIT се провежда в сътрудничество с няколко известни международни и национални организации, които активно популяризират използването на ИТ в образованието, включително: Обществото за информационни технологии и обучение на учители (SITE), Международното дружество за технологии в образованието (ISTE), Kennisnet Холандия) и Международната федерация за обработка на информация (IFIP) WG 3.3. (Изследване на образованието и приложенията на информационните технологии).