Нови форми на организация на знанието

Парижкова, Любомира. Нови форми на организация на знанието. Изд. „За буквите – О писменехь”,

ISBN 978-619-185-030-3, С., 2014, 214 с.

Type: