Libraries reading-communications, XII-th International Conference

Date(s): 
Saturday, November 16, 2013 to Sunday, November 17, 2013
Description: 

Libraries reading-communications, XII-th International Conference

participation with paper

Agenda in Bulgarian language only:

16 ноември (петък)
12.30 – 13.00
Регистрация на участниците в конференцията.
13.00 – 13.15
Откриване на конференцията. Приветствия от официални лица

Първа сесия: 13:15 – 14:00
Модератор: д-р Калина Иванова

Ускорено развитие и научен просперитет на катедра "Библиотекознание и масови комуникации” в началото на новото хилядолетие. (Пленарен доклад) - проф. д-р Лъчезар Георгиев, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

За основателите на катедра "Библиотекознание и масови комуникации” с признателност. - проф. дфн Мария Младенова, УниБИТ – София, ВТУ

Фирмена презентация:
Томсън Ройтерс

14.00-14.15 Кафе – пауза

Откриване на фотографска изложба "20 години катедра "Библиотекознание и масови комуникации”.

Втора сесия: 14:15-15:45
Модератор: проф. д-р Лъчезар Георгиев

Тенденции в развитието на образованието по БИН. Състояние в Софийския университет "Св. Климент Охридски”. - проф. д-р Александър Димчев, СУ "Св. Климент Охридски”

Не-четящият човек и безплатното четене. - проф. д-р Алберт Бенбасат, СУ "Св. Климент Охридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Библиотечните технологии за икономиката на знанието. - проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева,
УниБИТ – София

Осигуряване на библиографски контрол върху електронните ресурси в интернет – предиз-
викателство към нацоналната библиография. - Радослава Стефанова, НБ "Св. св. Кирил и Методий”

За библиотеката и библиотекаря. - доц. д-р Елена Георгиева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

"Проекции” на културния маркетинг в знакови пространства от екстериора на старата сто-
лица. - доц. д-р Христина Христова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”


Информираност и отношение на младите хора към опазването на интелектуалната собст-
веност в Интернет. - ас. д-р Росица Добрева Кръстева, УниБИТ – София

Някои актуални проблеми пред българските библиотеки: внедряването. - доц. д-р Евгения Русинова,
УниБИТ – София

Четенето – провокации и възможности. - гл. ас. д-р Любомира Петрова Парижкова, УниБИТ – София

"Нужен е един стандарт”. - Екатерина Дикова, ФНАБИС – София

Своден каталог НАБИС – нови възможности за откриване на актуална информация. - Събина Анева, ФНАБИС – София

Дизайн на подвързване и консервация на старинни книги, албуми и други хартиени доку-
менти. - Даниела Атанасова – зам. директор, ЦБ на БАН

Природата – извор на знание при опазване на книжните колекции. - Галина Цекова – лицензиран реставратор към РИМ – Шумен, Мариела Андреева – фитопатолог в
Земеделски институт – Шумен

Традиции и модерност в летописната история на Регионална библиотека "Стилиян Чилин-
гиров” – Шумен. - Татяна Вътова – PR, РБ "Стилиян Чилилнгиров" – Шумен.

Фирмена презентация: СИ банк, клон Велико Търново
15.45-16.00 Кафе – пауза

Трета сесия: 16.00-18.00
Модератор: доц. д-р Елена Георгиева

Националната библиотека "Стеван Сремац”-вчера, днес, утре ”. - Снежана Радович – помощник-директор на Народна библиотека "Стеван Сремац”, Ниш, Република Сърбия

Европейската директива за повторно използване на информацията и библиотеките. - Юлия Карадачка
НБ "Св. св. Кирил и Методий” – София

Централно и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на
периодични издания в областта на хуманитарните и социалните науки от и за централна и
източна Европа. - д-р Детелин Михайлов Лучев, Central and Eastern European Online Library, Frankfurt, Germany

Френският външнополитически дискурс в "Le Monde Diplomatique”. - гл. ас. д-р Марина Маринова
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Някои аспекти и тенденции в библиотечните практики и политики във Франция при обс-
лужването на хората с увреждания. - Мариана Петева
Университетска библиотека – гр. Шумен

Интелектуалният капитал на библиотеките в контекста на Европейската дигитална инф-
раструктура. - гл. ас. д-р Румелина Василева, гл. ас. д-р Силвия Станчева
УниБИТ – София

Проблемът "Свръхпредлагане на еднообразна информация в регионалните медии” – опит
за дефиниране на причините. - д-р Фани Маздрашка-Михова
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Юбилей. Списание "Архив за поселищни проучвания” пред своята 20-годишнина. - доц. д-р Александър Ковачев, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Адаптираните издания – типология на една издателска практика (края на 19 – средата на
20 век). - Николай Поппетров
Институт за исторически изследвания – БАН – София

Репрезентации на вярата в Бога в трилогията "Жътва” от Константин Петканов. - гл. ас. Никола Бенин
РУ "Ангел Кънчев” – Русе

Перо и слово. Илия Бешков във фондовете на Музея за история на София.
Теодора Мешекова, Десислава Първанова –
гл. експерти, ОКИ "Музей за история на София”

Книги, библиотека и просвета в софийския храм "Преображение Господне”. - Кателина Салтирова-Павлова
ОКИ "Музей за история на София”

Никола Агънски – капитан Енгезки и неговите разкази. - д-р Радка Пенчева
НЛМ Музей "Емилиян Станев” – гр. В. Търново

18.30 Коктейл
Приветствия от гостите по повод юбилейната годишнина на катедра "Библиотекозна-
ние и масови комуникации”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

17 ноември ( събота)

Четвърта сесия: 9:00-10:45
Модератор: гл. ас. д-р Живка Радева

Към проблема за типологията на сборните издания през Възраждането. - гл. ас. д-р Живка Радева
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Мобилните библиотеки. - гл. ас. Георги Игнатов
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Традиции и съвременни аспекти в дейността на калифорнийските печатни медии (САЩ).
гл. ас. д-р Стела Георгиева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Накратко за европейските книжарници – къде сме ние? - ас. Стефка Чернева
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Споделянето на книги – културен феномен. - ас. д-р Събина Кирилова Ефтимова
УниБИТ – София

Четене и читатели в УниБИТ. - гл. ас. д-р Пламена Златкова
УниБИТ – София

Центрове и териториално разпределение на българското книгоиздаване (1878-1908).
д-р Васил Загоров, УниБИТ – София

Политики и практики на панаирите на книгата по време на криза. - Светлана Минева, докторант
СУ "Св. Климент Охридски”

Комуникационната мрежа на британската общност в България. - Десислава Рангелова, докторант
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Маркетингов подход при комплектуване на библиотечния фонд. - Камелия Нушева, докторант
УниБИТ – София

Литературно-художествени ученически издания след Освобождението. - Малина Димитрова, докторант
СУ "Св. Климент Охридски”

Техника и технологии за филмовата индустрия на 21 век. - Десислава Бакърджиева, докторант
УниБИТ – София

Копирайтинг за SEO – новата форма на комуникация. - Васил Димитров,
спец. "Журналистика”, 3 курс, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Поглед към бъдещето: за книгите, е-книгите и Ренесанса на четенето. - Веселина Димитрова
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Art Books – прераждането на Книгата след края на живота й. - Яница Христова,
спец. "Книгоиздаване”, 4 курс, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”

Картичките на град Велико Търново – безценен "помощник” за всички потребители на
РНБ "Петко Р. Славейков”. - Николай Колев
РНБ "П. Р. Славейков” – В. Търново

Драгановският поет и драматург – Камен Зидаров. - Атанас Коев
НЛМ Музей "Емилиян Станев" – гр. В. Търново

10.45-11.00 Кафе – пауза

11.00 Кръгла маса "Дигитализация и фотография”.
Представяне на изследователски проект "Дигитализация на аудиовизуалния и фотографс-
ки фонд на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”.

 

 

Participants: 

Location

Veliko Tarnovo
Bulgaria
43° 4' 32.4264" N, 25° 37' 1.7436" E
BG