National conference: ICT in library and information studies, education and cultural heritage

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство

 

в чест на 70 години от създаването на
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)
и 65 години от създаването на Държавен библиотекарски институт
(днес Университет по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ) 

29 май 2015 година

 

Сборник с публикации 

Снимки от конференцията

Рамка  на  ЮНЕСКО за ИКТ компетенциите за учители

9:30-12:00

Сутрешна сесия, бул. Цариградско шосе № 119 – зала Тържествена

9:30 – 10:00

Регистрация - Фоайе зала Тържествена

10:00-10:15

Откриване
Приветствия

Модератор: Таня Тодорова

10:15-10:45

Орлин Кузов, Даниела Павлова, Румен Николов
Държавен експерт-МОН, УниБИТ, УниБИТ
Електронното обучение в Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката

10:45-11:15

Ангел Смрикаров
Русенски университет
Бъдещото образование и обучение по компютърни науки: Как да подпомогнем ученето по всяко време и на всяко място?

11:15-11:45

Спаска Тарандова
Фондация Глобални библиотеки
Технологиите в библиотеките – равен шанс за всички

11:45-12:00

Бранимир Ханджиев, Румен Николов
Българска стопанска камара, УниБИТ

30 години Децата в информационния век

12:00-12:15

Евгения Ковачева и Олег Константинов
УниБИТ

Дейността на ЮНЕСКО междуфакултетската катедра в картини

12:15- 17:00

Следобедна сесия – УниБИТ 2, бул. Шипченски проход № 69А

12:15 - 13:45 Кафе пауза - Фоайе - партер

Паралелни сесии
13:45 – 16:15

Приложение на ИКТ в библиотечно-информационните науки и в хуманитаристиката

зала 209

Модератор: Румен Николов

 

ИКТ като инструмент в образованието
зала 309

Модератор: Евгения Ковачева

Дигиталната култура. Проблеми и решения
Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова, Детелин Лучев

13:45

Стълбовете на Българското образование
Радослав Йошинов

Цифрови предизвикателства пред съвременното академично писане
Иванка Янкова и Румелина Василева

14:00

За споделената различност чрез ИКТ и франкофонията
Албена Василева

Теория-практика и learning by doing в обучението по  Автоматизирани библиотеки на бакалаври по Библиотечен и информационен мениджмънт в УниБИТ
Таня Тодорова, Красимира Александрова, Елисавета Цветкова, Ваня Аврамова 

14:15

Изследване на емоционалното преживяване при електронно обучение в областта на нео-тропичната фауна
Александър Ников, Стаси Син, Гари Гарсия

Новата учебна стая – методи и инструменти за обучение
Марина Енчева и Иглика Гетова

14:30

Облачна образователна архитектура - поглед в бъдещето
Орлин Кузов, Даниела Павлова, Румен Николов
Държавен експерт-МОН, УниБИТ, УниБИТ

Приложение на информационно-комуникационните технологии в обучението на студентите по дисциплината Информационна компетентност и комуникации
Силвия Станчева и Цветелина Димитрова

14:45

Иновационният мениджмънт – възможност за развитие
Марионела Симова

Дигиталният живот на библиотечните документи – някои успешни практики в Регионална библиотека Пенчо Славейков – Варна
Цветелина Войчева

15:00

Платформа иновационна борса и виртуален офис за технологичен трансфер. Два  проекта на Съвета по иновации  и развитие на технологиите при БТПП и ИИКТ при БАН - мост между науката, образованието и бизнеса
Йосиф Аврамов, Александър Шикаланов, Румен Андреев

15:15 - 15:45 Кафе пауза  Фоайе – партер

Свободни информационни ресурси за ЕС и мястото на училищните библиотеки

Пламена Златкова

15:45

Игри и образование
Наталия Паликова, Никола Томов, Евгения Ковачева

Културното наследство като огледало на обществото или за отговорностите при представяне на културно наследство
Ружа Попова

16:00

Творчество на учениците, графичен дизайн, 2-7 клас
Кремлина Черкезова

Университетска младежка академия за управление на знанията – един нов поглед в бъдещето
Тереза Тренчева и Стоян Денчев

16:15

ИКТ в подкрепа на изследователския подход при решаване на задачи за движение
Йорданка Горчева

 

16:30

Формиране на математическа и дигитална компетентност чрез творчество в стил Мондриан
Тони Чехларова

16:45 - 17:30

Обобщение на паралелните сесии
Закриване на конференцията

зала 309

17:30 - 18:30 На чаша вино  Фоайе - партер

         

 

 Под патронажа на 

 

 

 

 

Location

State University of Library Studies and Information Technology, Building 1- 119 Tsarigradsko shose blvd, Sofia, Bulgaria