EDUsummIT'17

Български

EDUsummIT 2017

EDUsummIT е глобална, създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепа на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания.

EDUsummIT 2017 е Петата международна среща на високо равнище по информационни технологии в образованието (EDUsummIT 2017), която ще се проведе в Боровец, България, в периода 18-20 септември 2017 г. Домакини на EDUsummIT 2017 са Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София, България и Холандският институт за развитие на учебните програми.

С тема „Преосмисляне на обучението в дигиталната ера“, EDUsummIT 2017 има за цел да обедини около 150 политици, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния сектор от цял ​​свят, задаобсъдиключовинововъзникващивъпроси, свързанисизползванетонаИТвобразованието. Срещатанавърхащеразгледаразличниинициативинарегионално, националноимеждународноравнище, задасеотговори успешно на предизвикателствата, пред които са изправени образователните системи в дигиталната ера.

Резултатите от EDUsummIT'17 ще бъдат публикувани като политически и научни статии. Резултатите от EDUsummIT 2017 ще бъдат представени на конференцията „Децата в дигиталната ера“ (QED'17, която ще се проведе от 20 до 21 септември 2017 г. в София, България) и на други конференции.

Представители на УниБИТ са участвали активно във всички заседания, проведени до момента. Преди две години, екипът на междуфакултетската ЮНЕСКО катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство към УниБИТ кандидатства за домакинство на Петата среща – чрез което осъществяваме завръщане на глобалната среща в Европа (форумите са били в Хага, Париж, Вашингтон и Банкок).

Thematic Working Groups

TWG1: Education systems in the digital age: The need for alignment
TWG2: Informal learning with technology
TWG3: Professional development for technology-enhanced Learning leaders
TWG4: Digital agency to empower equity in the education
TWG5: Formative assessment supported by technology
TWG6: Developing creativity in teachers and learners
TWG7: Learning from national policy experiences
TWG8: Upbringing in a digital world: Opportunities and Possibilities of schooling
TWG9: Sustainability and scalability in research approaches