QED'17

Български

QED'17 UNESCO международна конференция
Децата в дигиталната ера

София, България

20-21 септември 2017г.

 

Локации:

 

Представителство на ЕК в България
(Зала “Дом на Европа”)

Столична библиотека, София

 

QED (QualityinEducationКачество в образованието) традиционно се провежда под патронажа на Българската национална комисия на ЮНЕСКО. Първотоизданиенасъбитиетосепроведепрез 2011 г. подзаглавие“Re-designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies” исфинансоватаподкрепанапроектитепоFP7 SISTER иFibonacci. Оттогава събитието се провежда редовно след всеки EDUsummIT, представяйки резултатите от глобалния форум с цел положително въздействие върху образователните системи на местно, регионално и международно ниво.

Традиционно домакин на QED е Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), който е уникален (в българския контекст) изследователски и образователен интердисциплинарен център, интегриращ изследвания в библиотечната наука, цифровите технологии, културното и историческото наследство. Главен организатор на QED е Междуфакултетската ЮНЕСКО катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство при УниБИТ. QED’17 ще се проведе на 20-21 септември 2017 г. с паралелни сесии в Представителството на ЕК в България („Дом на Европа“) и Столична библиотека.

Темата на тазгодишната QED’17 е „Децата в дигиталната ера“. Така конференцията е своеобразно надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в информационния век“.

Тази година участниците в EDUsummIT'17 ще се присъединят към конференцията QED'17, където ще бъде позиционирана специална сесия за споделяне на резултатите от работата на тематичните групи в глобалния форум. Ръководителите на тематичните групи са известни политици, преподаватели, изследователи и представители на корпоративния и ИТ сектор от целия свят.

За допълнителна информация: http://unesco.unibit.bg/QED17и unesco@unibit.bg

QED’17 се организира с финансоватапомощ на 
Фонд „Научни изследвания“
към Министерство на образованието и науката.