Workshops

EDUsummIT'17

Date(s): 
Monday, September 18, 2017 to Wednesday, September 20, 2017

EDUsummIT 2017

EDUsummIT е глобална, създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в подкрепа на ефективната интеграция на информационните технологии в образованието чрез насърчаване на активното разпространение и използване на научните изследвания.

QED'17

Date(s): 
Friday, December 23, 2016

QED'17 UNESCO International Workshop 
Children in the Digital Era

Sofia, Bulgaria

QED'17

Date(s): 
Friday, December 23, 2016

QED'17 UNESCO международна конференция 
Децата в дигиталната ера

София, България